• Mobile Lab: Dispositivos móviles en el laboratorio CLIL. Mirada, S. Resum 
  • Evaluación continua del propio proceso de aprendizaje mediante el uso de las tecnologías móviles en la educación superior Lázaro-Cantabrana, i J.L. Cosí, A. Resum Presentació 
  • Implantació tecnològica en els conservatoris superiors de música d’Administració Pública a Catalunya: utilitats i funcionalitats de l’iPad com a model referencial. Miras, J. i Longás, J. Resum Presentació  
  • Diseño de Actividades de ABP en PLEs de alumnos de Secundaria y Redes Sociales. Cano, J. i Carrera-Farran, X. Resum 
  • Disseny i desenvolupament d’un prototip de llibre digital per a l’aprenentatge autònom d’idiomes. Nanu, I. Resum   Presentació