• L’armari de les Set Claus: millora de la competència digital dels estudiants universitaris mitjançant la creació del seu entorn personal d’aprenentatge. Porté, C., Saz, A. i Larraz, V. Resum Presentació
  • Las competencias TIC en las Aulas de Música de los Estudios de Maestro: análisis y propuesta de formulación. Calderón-Garrido, D., Carrera-Farran, X. i Gustems-Carnicer, J. Resum    Presentació
  • La formació en competència digital als graus d’educació: col·laboració entre institucions educatives. Lázaro-Cantabrana, J.L., Sanromà-Giménez, M. i Gisbert-Cervera, M. Resum Presentació
  • El Pensament Computacional en la Formació Inicial de Mestres. López, V., Peracaula, M., Estebanell, M. i Simarro, C. Resum Presentació
  • Integración de recursos digitales para el aprendizaje en la formación inicial de maestros. Un estudio cuasi-experimental. Barbero, I. Resum Presentació
  • L’equilibri entre el binomi forma-contingut en la presentació d’un projecte de ciències naturals. Soriguera, I., Castell, J. i Entrena, S. Resum  Presentació