• Diseño, desarrollo y evaluación de una plataforma centrada en el intercambio de experiencias innovadoras con el uso de la tecnología.   González, C. i Coiduras, J. Resum Presentació
  • Anàlisi i evolució del programa de formació inicial per al professorat novell de la UPF: d’un model presencial, passant per un model semi presencial i transformant-se a un model 100% en línia. Sabaté, I. i Legran, H. Resum Presentació
  • Espais virtuals d’aprenentatge.   Domínguez, S. i Mogas, J. Resum    Presentació
  • Ecosistemes d’aprenentatge i gestió educativa. Característiques tecnológiques per a un disseny eficient. Martí, R., Larraz, V. i Gisbert-Cervera, M. Resum
  • Millora de la competència d’aprendre a aprendre mitjançant processos d’avaluació entre iguals realitzats amb l’aula taller de Moodle. Pons, L., Lluch, L., Fernández, M. i Cano, E. Resum Presentació