La jornada tindrà lloc a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Facultat de Ciències de la Comunicació
C/ De les Vinyes, 738
08193 Bellaterra
Barcelona