Enviament de la proposta: fins al 15 d’abril  2 de maig (ampliació)

Comunicació del veredicte: abans del 15 de maig

Enviament de la proposta final acceptada: 31 de maig