Enviament de la proposta: fins al 15 d’abril

Comunicació del veredicte: abans del 15 de maig

Enviament de la proposta final acceptada: 31 de maig