El binomi educació i (noves) tecnologies és sempre controvertit. Més enllà de la simple incorporació tecnològica a les escoles, no exempta de problemàtiques diverses, el debat en profunditat es troba essencialment a buscar una autèntica renovació metodològica i una transformació educativa que permeti estar a l’alçada de les circumstàncies de la societat actual. Tanmateix, el nou marc competencial exigeix canvis profunds en els processos d’ensenyament-aprenentatge en els què l’alumne es converteixi en el veritable protagonista. I la tecnologia en general i les noves tecnologies de la informació i la comunicació en particular, com defensarem en aquest simposi, són un gran mitjà i un gran pretext per aconseguir-ho. En aquest sentit, el ​concepte d’avaluació en el marc competencial dels processos d’ensenyament-aprenentatge en el centre és clau. ​És per això, que en el present Simposi abordarem principalment tres línies de reflexió​: ​les bases i fonaments teòrics​ del que entenem per avaluar; el disseny d’activitats autèntiques​ en un marc d’ensenyament-aprenentatge competencial i la forma d’avaluar-les; i ​el coneixement de diferents ​estratègies i recursos ​(amb i sense suport TIC)​ ​que ​són necessaris​ per una avaluació competencial.​